Vrijeme izrade web stranice

Web stranice koje su portfolio, galerija ili jednostavna promocija sa informacijama izrađuju se nakon prikupljenog sadržaja u roku od 14 radnih dana. Sve stranice kojem imaju veću kompleksnost ili funkcionalnost izrađuju se u roku 30 dana ili više ovisno o veličini projekta.