Cijena izrade web stranica ovisi o kompleksnosti izrade ili o broju stranica. Najbolja opcija za manje tvrtke košta između 2000kn – 10000kn a povećanjem kompleksnosti moguće je da cijena dizajna bude i puno veća.